Çerez Politikası

AB Çerez İzni
Bu web sitesini kullanmak için Çerezler kullanıyoruz ve bazı veriler topluyoruz. AB GDPR ile uyumlu olmak için, belirli Çerezleri kullanmamıza ve bazı Verileri toplamamıza izin verip vermeyeceğinizi seçmenizi sağlıyoruz.

Temel Veriler
Temel Veriler, ziyaret ettiğiniz Siteyi teknik olarak çalıştırmak için gereklidir. Bunları devre dışı bırakamazsınız.

- Oturum Tanımlama Bilgisi: PHP, kullanıcı oturumlarını tanımlamak için bir Tanımlama Bilgisi kullanır. Bu Çerez olmadan Web Sitesi çalışmaz.

- XSRF-Token Cookie: cimbaliparca.com, uygulama tarafından yönetilen her aktif kullanıcı oturumu için otomatik olarak bir CSRF "token" oluşturur. Bu belirteç, kimliği doğrulanmış kullanıcının uygulamaya gerçekten istekte bulunan kişi olduğunu doğrulamak için kullanılır.